כבר בעת פיתוח הפצצה הגרעינית , בתקופת מלחמת העולם השנייה , דנו מדענים אמריקניים בפיתוח פצצה המבוססת על מיזוג של גרעינים קלים . העבודה המעשית על הפצצה , המכונה פצצת - המימן ( כ _9 - 601 ת 1 ) או פצצה תרמו - גרעינית , החלה בארה " ב בשנת . 1950 היא הושלמה ונוסתה ב - ובנובמבר . 1952 ביום זה ביצעו האמריקנים ניסוי באי אניווטוק (^ 1 _^ _6 _^ 0 מ £ ) שבאוקיינוס השקט , שבו התרחש לראשונה על פני הארץ מיזוג תרמו - גרעיני . הפיצוץ היה מלווה בשחרור של אנרגיה אדירה . ב - 1953 פוצצו גם הרוסים פצצה כזו , ובכך ניתן האות למרוץ חימוש גרעיני בין ארצות - _הברית לברית - _המועצות . הרכב אופייני של פצצה תרמו - גרעינית הוא תערובת של דויטריום םח 1 ז והאיזוטופ ליתיום - 6 דו _222 את הטמפרטורה הגבוהה הדרושה להתחלת תהליך המיזוג הגרעיני משיגים באמצעות פיצוץ פצצה גרעינית ( פצצת ביקוע גרעיני ) . הפיצוץ מעלה באופן פתאומי את הטמפרטורה של התערובת , ושוטף אותה בנויטוונים . הנויטחנים הנבלעים בגרעיני הליתיום הופכים אותם לטריטיום ( _^ 9 ) ולהליום : מיד מתחוללת תגובת מיזוג בין הדויטריום לטריטיום : שגורמת להעלאה נוספת של הטמפרט...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך