לפי התאומה המקובלת כיום , בתחילה היקום הכיל רק מימן והליום . כל שאר היסודות נוצרו כתוצאה מתגובות גרעיניות שהתרחשו בתוך הכוכבים . הכוכבים עצמם נוצרו מעננים של גז קלוש שהכיל ם / 90 0 מימן וכ - 10 0 / 0 הליום ( ההליום נוצר אף הוא ממיזוג גרעיני מימן בסמוך להיווצרות היקום ) , כאשר ענן כזה מתכווץ ונדחס בהשפעת כוחות הכבידה הפועלים בין החלקיקים . הטמפרטורה בתוך הכוכב עולה בגלל הדחיסה , וכתוצאה מכך מתחוללות תגובות של מיזוג גרעיני . תחילה נוצרים גרעיני הליום נוספים , במחזור הפחטון - פחטון . כשהטמפרטורה עולה על < , 10 1 מתחיל מיזוג בין גרעיני ההליום ונוצרים גרעיני פחמן . התהליך הזה הוא דו - שלבי : תחילה מתמזגים שני גרעיני ?\\\ לגרעין , _^ 86 וזה לוכד גרעין _^ 6 נוסף ליצירת ( _* 8 | הגרעין _^ 66 אינו יציב ( האיזוטופ היציב הוא _^ 86 ) ואם אין הוא קולט תוך 10 15 שניות גרעין _^ 16 שלישי , הוא חוזר ומתפרק לשני גרעיני . * 96 פחמן נוצר על כן רק בתנאיי לחץ וטמפרטורה גבוהים , כשכל גרעין עובר מספר רב מאוד של התנגשויות בשנייה . לכידה של גרעיני 69 נוספים על - _ידי גרעין הפחמן יוצרת את האיזוטופים , §^ , _^ ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך