תב המידע על גרעין האטום מתקבל בניסויים שבהם מפציצים גרעינים בחלקיקים שונים , וחוקרים לאחר מק את התוצאות . כאשר שני גרעינים או חלקיק וגרעין מתקרבים 1 ה לזה , יתכנו שני מצבים : נוצרת אינטראקציה , אך לא נוצר שינוי בהרכב הנוקלאונים בגרעינים . קוראים לתהליך כזה בשם פיזור . למשל פיזור חלקיקי 00 על ידי גרעיני זהב שרתרפורד ערך בשנת 1911 ( ראה פרק ב ) . החלקיקים מתקרבים זה לזה באופן שהמרחק ביניהם קטן מטווח הפעולה של הכוח הגרעיני , וחל שינוי בהרכב הנוקלאונים בגרעינים ; לתהליך כזה קוראים תגובה גרעינית . השם " תגובות גרעיניות " נלקח מתהליכים הגורמים לשינוי בסדר האטומים במולקולה , הנקראים תגובות כימיות . החלקיקים שהיו לפני התגובה נקראים המגיבים , והחלקיקים המתקבלים לאחר התגובה הגרעינית נקראים התוצרים . המחקר הניסיוני של תגובות גרעיניות החל בשנת , 1919 כאשר רתרפורד גילה שכתוצאה " מהפגזת " גרעין חנקן בחלקיק . 0 מתקבלים גרעין חמצן ופרוטון : בעקבות גילוי זה נערכו ניסויים רבים בהם " הופגזו " כל היסודות הקלים בחלקיקים ונתגלו כעשרה מקרים של פליטת פרוטונים . ניסויים אלה הראו כי אפשר לשנות את הרכבם של גרעינ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך