מכפיל אור פועל 0 י חלקיק הקרינה הרדיואקטיבית פוגע במסך נצנצנים וגורם לפליטה של פוטון . הפוטון פוגע בקתודה ומתרחש אפקט פוטואלקטרי - הפוטון עוקר אלקטרון מן הקתודה . אלקטרון זה מואץ לעבר אלקטרודת ביניים ( דינוןה ) המסומנת באיור 9 ב - ס , הנמצאת בפוטנציאל גבוה מזה של הקתודה , והודות למהירות הרבה של 1 האלקטרון שנרכשת כתוצאה מהכוח שמפעיל עליו השדה החשמלי , הוא עוקר ממנה כמה אלקטרונים . גם אלקטרונים אלה מואצים לעבר אלקטרודת ביניים שנייה , ס , הנמצאת בפוטנציאל גבוה מהקודמת , וכל אלקטרון עוקר ממנה 2 כמה אלקטרונים , וכך הלאה , כמתואר באיור . 9 לאלקטחדה האחרונה מגיעים אלקטרונים רבים ( כמיליון אלקטרונים על כל חלקיק קרינה רדיואקטיבית הפוגע במסך הנצנצים ) , ויוצרים אות חשמלי הניתן למדידה . קיימים גלאיי מצב מוצק נוספים על מונה הנצנצים . מ 1 נה נצנצים (? 80111111311011 _€0111116 ) מונה הנצנצים הראשון נבנה בשנת 1903 על _ידי 1 ןיליאם קרוקס ( _0 : 001 < 65 , 1832 - 1919 מז _^ 11113 ג ) שאותו הזכרנו בפרק א בהקשר לחקר קרני קתודה . מונה זה כולל מסך נצנצים שעשוי מאבץ גופרי . כאשר חלקיק פוגע במסך נצנצים , המס...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך