בתהליך התפרקות : ( 3 בתהליך התפרקות * : | 3 כתבנו בסעיף 1 . 3 לעיל כי תהליך ( א ) יכול להתרחש כאשר הנויטרון נמצא במצב חופשי , מחוץ לגרעין . התהליך יכול להתגשם במצב זה כיוון שמסת הנויטרון גדולה מעט ממסת הפרוטון ( ראה נספח א ) , לכן לא דרושה השקעת אנרגיה כדי לפרק נויטרון לפרוטון , אלקטרון ואנטי - _מיטרינו . בסעיף 3 . 1 כתבנו כי תהליך ( ב ) אינו יכול להתקיים כאשר הפרוטון חופשי . הדבר קשור בסיבה דומה - מסת הפרוטון קטנה ממסת הנויטרון , לכן דרושה אנרגיה על מנת לגרום לפרוטון להתפרק למיטתן , פוזיטרון ונויטרינו . 7 ל \ 3 _^ 1 _^ ל _0 _יל ( $$ 01 ( 2 רי \ / < 2 ך _£ רל 7 ר ! 0 / 0 סן ? - _^ \ בתוך גרעין האטום תהליך ( ב ) יכול להתרחש כי האנרגיה הדרושה נלקחת מהאנרגיה הכוללת של הגרעין ; עקב כך אנרגיית הגרעין קטנה , כלומר הגרעין הופך להיות יציב יותר ואנרגיית הקשר שלו גדלה .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך