הגדרת המושה " פעילות של חומר רדיואקטיבי " : הפעילות , , 11 של חומר רדיואקטיבי היא הקצב שבו הגרעינים מתפרקים בהתפרקות רדיואקטיבית . בלשון מתמטית : _^ 3 = * 1 י 11 כאשר : א - מספר גרעיני האב הרדיואקטיביים _א - ( 1 השינוי במספר גרעיני האב ; זהו מספר שלילי ( כי מספר גרעיני האב קטן ) . המספר החיובי ( - ( 11 - 1 ) הוא מספר ההתפרקתת - 011 פרק הזמן שבו התרחשו ( _א - < 1 ) התפרקויות 1 היחידה הטבעית של הפעילות היא מספר התפרקויות בשנייה . יחידה זו נקראת בקת - ] . _80 התפרקויות 1 80 = 1 שנייה יי בקרל היא יחידת הפעילות במערכת . 51 מקובל למדוד פעילות גם ביחידה הנקראת קירי ( 1 - ( _011 ת 6 דו המוגדרת כך : זו הפעילות של 1 גרם רדיום . תוצאות של מדידות פעילויות שנערכו עם מדגמים רדיואקטיביים שונים , הצביעו שהפעילות , , 11 של מדגם רדיואקטיבי יורדת באופן מעריכי ( _אקספוננציאלי ) כפונקציה של הזמן , 3 איור 6 הוא גרף אופייני ( - 11 ביחידות שרירותיות ) . מהאיור אפשר 7 ראות כי בתום כל פרק זמן של 5 שעות הפעילות יורדת לחצי לעומת זאת שהיתה בתחילת אותו פרק זמן של 5 שעות . אומרים כי זמן מחצית החיים , רו / 10 של ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך