. 1 האגוגיה _^ ל מערכת קע _^ ורה 112 1 . 1 מערכות קשורות 112 1 . 2 המושאים " _אנתיה של מערכת קשורה " _ו " _אנתיית קשר של מערכת קשורה " 114 1 השקילות בין כז 0 ה ואנרגיה 116 2 . 1 המסה כסוג של אנרגיה 115 2 . 2 אנרגיית קשר גרעינית 118 . 3 יציבות של גרעינים 121 _שאלות תרגילים ובעיות 126  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך