ראינו שהאלקטרונים באטום קשורים לגרעין על ידי כוח משיכה חשמלי הפועל בין האלקטרונים , שמטענם החשמלי שלילי , לבין הפרוטונים שבגרעין , שמטענם החשמלי חיובי . אולם , המטען החשמלי החיובי של הפרוטונים גורם לכוחות דחייה חשמליים בין הפרוטונים לבין עצמם . _^ לו _^ / _ין ר , 0 ו ' _72 ועסו _£ 2 ר _£ _ין ר 0 \ 010 ו / _^ 3 _רי 1 ן 0 ג _£ לך 1 כ ? _{ _£ 2 ר 2 ח ל / לח " ק ל / ח &^ י ה _? _10 ח _^ 2 _1250 בנוסף לכוח הדחייה החשמלי קיים כוח נוסף , המצמיד את כל הנוקלאונים זה לזה . כוח זה נקרא הכוח הגרעיני . ניסויים הראו כי הכוח הגרעיני פועל בין כל שני נוקלאונים , ואינו תלוי במטען החשמלי שלהם . הכוח הגרעיני בין פרוטון לנויטרון שווה בעוצמתו לכוח הגרעיני הפועל בין שני פרוטונים או בין שני נויטרונים . יחידת האורך אשר משמשת במרחקים גרעיניים נקראת פרמי - 1 זז £ . הגדרתה : בת 1 = 10 ת £ . 1 הכוח הגרעיני אינו מורגש כמעט כאשר המרחק בין מרכזיהם של הנוקלאונים עולה על תז £ 2 בקירוב . לכן הוא מכונה כוח " קצר טווח " בניגוד לכוח כבידה ולכוח האלקטרומגנטי , שהם כוחות ארוכי טווח . כאשר המרחק בין מרכזי הנוקלאונים קטן מ ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך