הפיזיקאי האנגלי ג _' ימס צ ' _דיויק ( . 1 _ג 1 ת 68 _€113 _^ 1 _^ _, 1891 - 1974 ) פתר את בעיית המסה של גרעין האטום בשנת . 1932 צ ' _דוויק חקר קרינה מסוימת שנתגלתה ; היא לא הייתה אלקטרומגנטית , הייתה לה יכולת חדירה רבה , והיא עקרה בקלות פרוטונים מחומרים עתירי מימן , כגון פרפין ( תהליך עקירת פרוטו ! מגרעין הוא תגובה גרעינית . בתגובות גרעיניות נעסוק בפרק ח ) . החדירות הרבה של הקרינה הצביעה על כך שמדובר בחלקיקים ניטרליים שאינם מושפעים על ידי השדות החשמליים החזקים שבתוך החומר . מסתו של החלקיק הוערכה מתוך הקלות הרבה שבה החלקיק מוסר אנרגיה לפחטון בתהליך התנגשות . כזכור מהמכניקה הניוטונית , כאשר חלקיק נע מתנגש התנגשות חד - ממדית בחלקיק נח , וההתנגשות היא אלסטית , החלקיק הנע מוסר את מרב האנרגיה שלו לחלקיק הנח אם לשני החלקיקים אותה מסה , או שמסותיהם שוות בקירוב . מכאן הסיקו שמסת החלקיק שווה בקירוב למסת פרוטון . לחלקיק החדש ניתן השם נויטרון ( ת 61 ג _^ 0 ת ) ( על שום היותו ניטרלי מבחינה חשמלית ) . ההנחה שבגרעיני אטומים יש גם נויטרונים ( לצד הפרוטונים ) התאימה לחלוטין למה שהיה ידוע על גרעינים של ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך