90 . 1 _קטווכזטרכז 0 ות 98 . ) . 2 _וקלאונ _' ם 101 2 . 1 בעיית המסה של גרעין 101 2 . 2 גילוי הנויטרון 101 2 . 3 מבנה הגרעין והדרך לסמל אותו 102 . 3 יסודות האיזוטופים 103 3 . 1 המושג " יסוד " 103 3 . 2 המושג " _איזוטופ " 103 3 . 3 יחידת המסה האטומית 103 3 . 4 שכיחות יחסית של איזוטופים בטבע 104 . 4 הכוח הגרעיני 106 . 5 מודל הטיפה של גרעין האטום 107 שאלות , תרגילים ובעיות 108  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך