. 1 גלי דה - ברו " 80 1 . 1 הצגת ההשערה 80 1 . 2 הפירוש של דה - _ברויי למודל האטום של בוהר 81 1 . 3 בחינת ניכויים הנובעים מהשערת דה - ברויי 83 . 2 הסמיקה הקופטית 85 2 . 1 הולדתה של המכניקה הקוונטית 85 2 . 2 משמעות גלי החומר 85 2 . 3 עקרון האי - ודאות של 88 2 . 4 מעט על התוצאות של המכניקה הקוונטית 93 שאלות , תרגילים ובעיות 95  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך