. 1 תרגילים מותאמים לסעיפי הפרק _תתילים 22 - 1 ממויינים על - _פי סעיפי הפרק והם נועדו בעיקר לתרגול החומר המופיע באותם סעיפים . תרגילי סיכום אינטגרטיביים מופיעים אחרי תרגילים אלה . סעיף : 2 מסקנות הנובעות ממודל האטום של בוהר עבור אטום המימן . 1 א . סרטט דיאגרמה הכוללת את ארבע רמות האנרגיה הראשונות של אטום המימן , ואת רמת אנרגיית היינון (>* = _" ) . ב . מה צריכה להיות האנרגיה המזערית של אלקטרונים המתנגשים באטומי מימן ברמת היסוד , כדי לעורר אותם לרמה השנייה ( = 2 ת )? ג . מהו אורך הגל של הקרינה הנפלטת מאטומים מעוררים אלה ? . 2 אלקטרונים פוגעים באטומי מימן הנמצאים ברמת היסוד ( = 1 ת ) , וכתוצאה מכך חלק מאטומים אלה מעוררים לרמה הרביעית ( = 4 ת ) . א . כמה קווים ספקטרליים שונים מהווים את ספקטרום הפליטה המתקבל מן האטומים המעוררים לרמה הרביעית ? סרטט דיאגרמת רמות אנרגיה של המימן , והוסף לה חצים המייצגים את המעברים בין רמות האנרגיה , המתאימים לקווים ספקטרליים אלה . ב . איזה מעבר מתאים לקו ספקטרלי עם אורך גל מזערי ? נמק . חשב אורך גל זה . . 3 באיור מוצגות רמות האנרגיה הראשונות של אטום הכספית ,...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך