נדון במערכת של אטום מימן חופשי , כלומר אטום מימן שלא פועל עליו כוח חיצוני . הכוחות היחידים הפועלים במערכת זו הם כוחות המשיכה החשמליים בין הפרוטון לבין האלקטרון . ~ / _* ל / סן חלזרכיט ל ' _ליוסי ה / יי / _ס _^ יסן ת _^ / _4 ךי 0 _ן _^ _0 ין 0 ל ' _6 _$ \> 0 \ 20 ן 1 ה ? _^ כדי לעמת על שאלה ז 1 נסתמך על שני הקשרים ( 4 ) - 1 ( 3 ) שלהלן : קשר אחד הוא תנאי הקתנטיזציה של בוהר : = 1111 _^ בת ? 3 ) 2711 ) בנוסף לכך ידוע כי האלקטרון נע במסלול מעגלי בהשפעת הכוח החשמלי שהפרוטון מפעיל עליו . הביטוי לגודל כוח זה , על פי חוק קולון , הוא _^ _^ - ? . החוק השני של ניוטון עבור תנועת האלקטרון - מוביל לקשר השני שנסתמך עליו : 2 2 _* _^ ( 4 ) כאשר מציבים את הביטוי ל - _? מקשר ( 3 ) בקשר ( 4 ) מתקבל כי רדיוסי המסלולים המותרים לאלקטרון באטום המימן מקיימים את הקשת קשר ( 5 ) אומר כי באטום המימן רדיוס מסלול מותר , ו , של האלקטרון שווה למכפלת גודל קבוע - # —^ - — ב - 1 _ז , כאשר ת הוא מספר טבעי . כלומר רדיוסי המסלולים המותרים לאלקטרון יכולים לקבל רק ערכים —^ 2 1 2 קר , — 2 ד _^ קר ' 0 ם £ — € 3 וכי , אך לא ע...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך