פיזיקאי דני צעיר בשם נילס בוהר ( 1613 , _60111 1885 - 1962 _א ) אימץ את מבנה האטום של רתרפורד שעל - _פיו האטום בנוי מגרעין זעיר ואלקטרונים הנעים סביבו , אך הוא הציע כמה הנחות נוספות לגבי האלקטרונים . הנחות אלה איפשרו להסביר תופעות , שאותן אי אפשר היה להסביר בעזרת המודל הפלנטרי של רתרפורד . ההנחות פורסמו בכתב -העת 21 ז 16 ג § _ג ? 1111050 ק _1110 _ג 11 \ / 1 ביולי . 1913 ההנחות של בוהר היו פשוטות אך מהפכניות ; הוא ייחס לאלקטרונים התנהגות קחנטית , כפי שעשו פלאנק - לגבי הקרינה הנפלטת מגוף שחור , ואיינשטיין - לגבי הקרינה האלקטרומגנטית בכללותה . הנחות בוהר עבור האלקטרונים באטום : א . אלקטרון באטום יכול לנוע במסלולים מעגליים בעלי רדיוסים מסויימים בלבד ; מסלולים אלה מכונים " מסלולים מותרים " . המסלולים המותרים הם אותם מסלולים המקיימים את התנאי שמכפלת היקף המסלול המעגלי , _? , 271 שלאורכו נע האלקטרון , בגודל התנע הקווי של האלקטרון במסלול זה , _^ ךת , שווה לכפולה שלמה של קבוע פלאנק . בלשון מתמטית : 11 ת = _^ _יתז ? _* 1 ) 2 ד 1 ) כאשר : ז - רדיוס מסלול מעגלי מותר של האלקטרון _? - גודל מהירות הא...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך