ארנסט רתרפורד ( _1681111 ג _1 ] 16 ץ £ 01 ' _^ , 1871 - 1937 ת £ ) היה אחד המייסדים של הפיזיקה הגרעינית . בשנת 1908 הוענק לו פרס נובל לכימיה , עבור מחקריו הקשורים ליסודות רדיואקטיביים . בפרקים ז - 1 ח נתאר מעט ממחקריו בפיזיקה גרעינית שאותם הוא ערך עד שנת 1910 בערך . כאן נצטט בכל זאת תוצאת מחקר אחת מתוך מחקרים אלה , שתהיה נחוצה לדיוננו כבר בפרק זה : רתרפורד גילה כי חלקיק *) הנפלט מחומר רדיואקטיבי זהה לגרעין של אטום ההליום . אופן הגילוי יפורט בפרק ז . בפרק זה נתמקד בתגליתו הגדולה ביותר , שאותה הוא גילה לאחר זכייתו בפרס נובל . א . ניבוי הנסמן על מודל תומסון רתרפורד העלה ניבוי על סמך מודל תומסון : כאשר אלומת חלקיקי 00 תפגע ברדיד דקיק של זהב , רובם המכריע של חלקיקי ה - 01 יעברו דרך הרדיד כמעט ללא סטייה מכיוון תנועתם המקורי . לא נראה כיצד ניבוי זה נגזר ממודל " עוגת הצימוקים " , אלא נסתפק באמירה כללית שחלקיקי ה - 01 עוברים בקלות את ה " עוגה " של המטען החיובי הדליל , וגם כי לא סביר שה " _צימוקים " הקטנים ( האלקטרונים ) יגרמו לסטייה משמעותית של חלקיקי ה - _ט , כמתואר באיור , 5 שבו 6 מסמנת את זו...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך