ראינו בפרק א כי ספקטרום הפליטה של אטום המימן כולל אינסוף קווים ספקטרליים . כלומר אטומי המימן פולטים קרינה אלקטרומגנטית באינסוף תדיחיות בדידות שונות . לעומת זאת , על - פי המודל של תומסון , צריכה להיפלט מאטום מימן קרינה בתדירות אחת בלבד , זו השווה לתדירות התנודות של האלקטרון באטום . תדירות זו אינה תלויה במשרעת התנודות של האלקטרון . כלומר : אי אפשר להסביר את ספקטרום הפליטה של אטום המימן באמצעות מודל האטום של תומסון . למרות שחשוב היה להבין מהו מבנה האטום , חלפו 13 שנה עד שנערך הניסוי הראשון לבחינת מודל " עוגת הצימוקים " , כמתואר בסעיף הבא .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך