א . ו . י 0 וי ג ' ג ' תומסון בשנת 1897 ערך הפיזיקאי ג י חף ג ' ון תומסון ( 1856 - 9401 , ת . 10361 ) 11 . 101111 י 11101 ת 50 ) ניסוי באמצעות שפופרת _קרוקס שנשאב ממנה רוב האוויר ( בתקופה זו הטכנולוגיה של משאבות ריק היתר , משוכללת מזו שבתקופתו של פרדיי ) . תומסון הוסיף לשפופרת שני לוחות קבל אופקיים ( איור 3 ) ושני סלילים הממוקמים משני צדדי קבל הלוחות ( שני הסלילים אינם מסורטטים באיור . ( 3 לוחות הקבל היו מחוברים למקור מתח חשמלי בן כמה אלפי וולט , וכתוצאה מכך נוצר בין הלוחות שדה חשמלי אנכי . שני הסלילים היו מחוברים גם הם למקור מתח חשמלי , כך שהזרם דרכם יצר בין הסלילים שדה מגנטי אחיד בקירוב . האלקטרונים שנפלטו מן הקתודה הואצו על ידי מתח מאיץ בין האנודה והקתודה , ובדרכם עברו דרך נקב בלוחית שצמצם את עובי אלומת האלקטרונים . האלומה פגעה במסך - ציפוי פלואורסצנטי על הזכוכית בקצה השני של השפופרת . כאשר תומסון הפעיל רק את המתח בין האנודה לקתודה - האלקטרונים נעו עד למסך במסלול ישר ופגעו בו בנקודה מסוימת . כאשר הוא הפעיל גם את המתח בין לוחות הקבל - האלקטרונים הוטו ממסלולם הישר לכיוון הלוח החיובי ,...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך