העיסוק בציטוט ידוע מהמשנה תורם לבניית המאגר התרבותי-לשוני . הפעילות מחזקת את ההבנה המילולית של התלמידים את הטקסט . פעילות 3 ג מקשרת בין הטקסט לידע העולם של התלמידים . הם נדרשים להסיק בעצמם על פי המנהג שההלכה היא על פי בית הלל . לחוויות הילדות של מלאלה בעמק סוואט ; מס' - 5 לאי השוויון בין בנים לבנות בחברה ; מס' – 2 לסגירת בתי הספר . לאחר מחשבה , אפשר להבין שציטוט , 1 המתחיל בפנייה לקהל " הבה נאחז " ... הוא חלק מנאום , והוא הציטוט הסוגר את הכתבה . ציטוטים ו-6 3 אמורים להופיע בזה אחר זה , אולם הם פחות מובהקים וייתכן שהתלמידים יחליפו ביניהם . ייתכן שבהמשך הפעילות , ברפלקסיה על ההחלטות שלהם , הטעות הזאת תתגלה ותובהר . ניהול למידה : כדי להקל על הלמידה ולכוונה , מוצגות כאן כמה אסטרטגיות למידה אפשריות שיכולות לעזור לתלמידים לנהל את הפעילות : שירה בדקה תחילה את הציטוטים שהיה לה קל למצוא את ההקשר שלהם ; אביאל הגדיר תחילה את הנושא של כל ציטוט , ואז התאים נושא לפסקה בטקסט ; ליטל בדקה מה כתוב בטקסט לפני סימן הריבוע וחיפשה בין הציטוטים את המתאים ביותר ; יואב בחר ציטוט שמצא חן בעיניו , וחיפש את ההקשר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית