רצף ההוראה בספר הספר על שני כרכיו בנוי כדי לשרת את צורכיהם של כל המורים וכל התלמידים ואת מטרות החינוך הלשוני . לכן אפשר ואף רצוי שהמורים יפעילו שיקול דעת בבחירת הטקסטים והפעילויות העומדים לרשותם . פרקי הנושא – הספר הוא מודולרי : אפשר להקדים פרק אחד לפרק אחר , ואפשר אף לדלג על פרק מסוים ; עם זאת , הרצף שבו סודרו פרקי הנושא בספר הוא הרצף המועדף , בין השאר , משום שפרקי הנושא סודרו בהתאם לציר של לוח השנה , החגים והמועדים . כהכנה לקראת עבודה על פרק מומלץ לבדוק את הסוגה הנלמדת ( לקרוא עליה בתכנית הלימודים , ( לעיין בטקסטים ובפרק עצמו , ולקרוא את הנאמר בהקשר לכל פרק במד"ל המפורט לפרקים – שם ניתן למצוא את הגדרת המטרות לכל פרק , הסברים לחלק מן הפעילויות והצעות להרחבות . ככלל , סדר הפעילויות סביב טקסט הוא כזה : קריאת הטקסט מתוך שימת לב לתוכנו ולמאפייניו , טיפול באוצר המילים של הטקסט לפני הקריאה או אחריה , פעילויות הבנה של הטקסט לפי ממדי ההבנה השונים , פעילויות הבעה בכתב ובעל-פה , פעילויות לשון העוסקות במאפיינים לשוניים של הסוגה , ולבסוף פעילות " תוצר . " קריאת הטקסט יכולה להתבצע על ידי המורה או ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית