בצירוף 'פורומים משתנים' אנו מתכוונים לארגון התלמידים במסגרות העבודה השונות המזומנות להם בספר : עבודה במליאת הכיתה , עבודה בקבוצות , פעילות בזוגות ועבודה יחידנית . עם זאת , המורים מוזמנים כמובן לשנות את הפורום המוצע לפעילות מסוימת בהתאם לשיקול דעתם . מסגרות הלמידה המוצעות עבור הפעילויות השונות בספר נבחרו לאחר מחשבה ומתוך אמונה כי מסגרת הלמידה המוצעת לכל אחת מהפעילויות היא המסגרת המיטבית עבורה . בפעילויות שונות המוצגות במד"ל המפורט לפרקים משובצים הסברים המתייחסים לרציונל הטמון בהתאמת פורום למידה מסוים לפעילות נתונה . שיחה מקדימה במליאה על טקסט - כמו מעשייה , סיפור עם , סיפור בעל רקע היסטורי וכן טקסט הנוגע בנושא אתנוגראפי ועל עולם התוכן התרבותי שהטקסט נטוע בו היא בעלת ערך במקרים רבים . השיחה המקדימה היא מעין תשתית ( גם תוכנית , גם פואטית וגם לשונית ) שעליה יוכלו הילדים למקם את ההקשרים ואת הפרשנות שלהם לטקסט . לשיחות במליאה מטרות ויתרונות נוספים וביניהם שיתוף בידע המביא לידי הרחבת הידע וההבנה של התלמידים בנושאים הנוגעים לתחום הנלמד בשיעור ( הן בהקשר לתחום הנושאי והן בהקשר לתחום האורייני . ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית