ללא קשר לתמורות שחלו במאה , ה-21 עם העלייה בגיל וביכולות הקוגניטיביות התלמידים נדרשים להתמודד עם כמה מקורות מידע העוסקים באותו הנושא . עם זאת , לא ניתן להפריד את הדיון בנושא הלמידה ממקורות מידע מרובים מהתמורות שחלו במאה ה-21 ובעקבות כך גם מהנדרש מבוגרי בית הספר במאה זו . הבנה של שני מקורות מידע ומעלה מצריכה את הדברים האלה : הערכת התוכן והמקור של כל אחד ממקורות המידע ; כמו כן השוואה בין מקורות המידע השונים ולהעריך את היחסים התוכניים ביניהם ( למשל האם הם משלימים או סותרים האחד את השניו ) וגם את הקשרים בין מקורותיהם . בנוסף לכך , על הקוראים להציג הבנה כוללת מתוך כלל מקורות המידע ולהסיק מסקנות . התלמידים צוברים ידע ומשווים בין המיידעים השונים , אך גם למדים כי שילוב בין כמה מקורות מעשיר את הידע בנושא מסוים לא רק בהקשר לכך שנצבר מידע , אלא גם בהקשר לכך שההיחשפות לכמה מקורות והשילוב ביניהם יוצרים תמונה שלמה ועשירה יותר . העלאתו של נושא זה למודעות התלמידים חשובה ביותר . בנוסף לכך , מתחדדת המודעות להבדלים בין מקורות מידע בהקשר לנימה המבוטאת בהם . הסקה על קשר היא סוג של מתן פרשנות , ולפיכך פרשנו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית