בזיקה לשינויים חברתיים ולהתפתחות הטכנולוגית , השיח הכתוב עובר שינויים , המתבטאים בין היתר בכך שבמקרים רבים הטקסטים מאופיינים בריבוי ייצוגים ( מולטי-מודאלי ) - למשל , טקסט הכולל מלל , תמונות , תרשימים , קובצי סאונד וסרטונים ( שהם כשלעצמם מרובי-ייצוגים . ( לפיכך , יש צורך בהתמקצעות בסוגי כתיבה אחרים מאשר כתיבה בעיפרון על גבי נייר . היכולת לעבוד בסביבת טקסט עשירה ( דוגמת ה-D פלש ) היא יכולת חשובה מאוד , והנוכחות שלה בחיינו רבה כל כך עד כי לא ניתן לדמיין כתיבה של מסמך בלעדיה . סביבה זו מאפשרת ליצור טקסטים רבי ייצוג , מעברים למסמכים אחרים או קישורים לאתרי אינטרנט . יצירת טקסט דיגיטלי כתוב מאפשרת לכותבים להמחיש דברים ולקשר בין דברים . למשל , להכין מצגות המאפשרות " לדלג" לסרטון כדי להמחיש דבר מה לקהל משהו ולחזור להמשך הישיר של ההרצאה . אלו היודעים " ללהטט" בסביבה כזו של טקסט עשיר יוצאים נשכרים וזוכים ליתרון בחברה אוריינית . כדי שגם התלמידים יהיו בעלי יתרון כזה , יש להכין אותם ולאמן אותם לעבוד באופן יעיל וממצה בסביבת טקסט עשירה . הבעה בכתב נחשבת לאחת מהמיומנויות המורכבות יותר ולפיכך הקשות יותר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית