" מילה טובה מאוד ד' " הוא ספר מודפס , שהגרסה הדיגיטלית שלו משלבת כלים ייחודיים לסביבה זו . סביבת " כותר" מכילה את הגרסה הדיגיטלית של הספר המודפס . בסביבת " כותר" ניתן להקרין כל מקטע בספר לטובת קריאה שיתופית ושיח משותף או לשם ביצוע משימות משותפות . הגרסה הדיגיטלית של הספר המודפס כוללת , בין היתר , פעילויות ומקורות מידע שלא ניתן להיחשף אליהם בספר המודפס ( למשל , סרטון . ( אלו מהווים חלק בלתי נפרד מכל פרק שהם מופיעים בו . ( בספר המודפס יופיע איקון שיסמן מעבר ל"כותר" עבור פעילויות כאלה ( . הגרסה הדיגיטלית כוללת גם שכבות נוספות המנצלות את מאפייני הספר הדיגיטלי ומעשירות את חוויית הלומדים . כלומר לרשות המורים עומד הספר המקורי ועליו שכבות ש צוות מטח או המורים הוסיפו בעצמם . המורים יוכלו לראות בכל עת מה הם הוסיפו לגרסה הדיגיטלית ומהן השכבות שצוות מטח הוסיף לה . תקשוב , למידה והוראה בספר "מילה טובה מאוד – ד'" סביבת " כותר" כוללת כלים ייחודיים לעריכת תוכן דיגיטלי ומשמשת גם קורא ( reader ) " חכם . " בפיתוח הגרסה הדיגיטלית נעשתה הבחנה בין טכנולוגיות שונות : כאלה המאפשרות להחליף תהליכים פדגוגיים " מ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית