אוריינות דיגיטלית היא שם כולל המאחד תחתיו את המיומנויות הנדרשות מן הלומדים במאה , ה-21 שהמשותף להן הוא היותן מיושמות תוך שימוש במחשב ( או במכשיר סלולרי או בטאבלט ) וברשת האינטרנט לצורכי למידה אישית ושיתופית . האוריינות הדיגיטלית רלוונטית לכל תחומי הדעת , לרבות החינוך הלשוני . כידוע , בתהליך הבנת הנקרא של טקסט נדרשים הלומדים לידע קוגניטיבי ולשוני ( פענוח , אוצר מילים , תחביר , ידע על אודות השיח , ידע מטא-לשוני ועוד . ( בניגוד לקריאה הליניארית ( בדרך כלל ) בספר המודפס , הסביבה הדיגיטלית מאפשרת להציג הייפרטקסט ( כלומר טקסט " דינמי" לעומת טקסט " קבוע ( " שהקריאה בו מבוזרת - כלומר הקוראים עוברים ממקום למקום באמצעות קישורים , לפי העדפותיהם ולפי מטרותיהם . קריאה מן הסוג הזה תובעת מהקוראים מיומנויות רבות יותר מאשר קריאה של טקסט ליניארי . האוריינות הדיגיטלית מצרפת לתהליך הבניית הידע את המיומנויות האלה : שימוש מושכל במקורות מידע חזותיים וקוליים , יכולת להפיק מידע ממקורות חזותיים וקוליים , זיהוי שאלות חשובות , קריאה מרפרפת או סורקת לצורך איתור מידע , מיון מידע רלוונטי , ניתוח מידע , תיקוף מידע ( ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית