כפי שנאמר בהקדמה , אחד העקרונות שהנחו אותנו בפיתוח הספר הוא יצירת מהלכים מחוללי למידה המכוונים לפיתוחה של רמת כישורים גבוהה . לפיכך , הספר מספק מגוון נרחב של פעילויות המעודדות רמות חשיבה גבוהות . להלן טבלה המציגה דוגמאות לכמה אסטרטגיות חשיבה המטופלות בספר . נוסף על כך , הטבלה כוללת פירוט של מה שנדרש מהתלמידים בכל אסטרטגיה ( בהקשר לפעילות שהובאה כדוגמה ) ודוגמאות לשאלות מטא-אורייניות שהמורים יכולים לשאול את תלמידיהם במהלך הפעילות או לאחריה . שני אלה נכתבו ברוח המסמך שהכין משרד החינוך בנוגע ל"אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה" . ראוי לציין כי לאורך הספר מופיעות עוד פעילויות המטפלות באחת מאסטרטגיות החשיבה מסדר גבוה או ביותר מאחת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית