הטקסט הספרותי " עולם השיח של הספרות משקף את המאגר העשיר של הניסיון החווייתי והתרבותי של היחיד ושל החברה , לאורך הדורות" . הספר עונה על התפיסה הזאת באמצעות טקסטים ספרותיים לסוגיהם השונים – סיפור קצר , סיפור עם , קטעים מספר , שיר , שיר סיפורי , מדרשים , קטעים מהמקרא , פיוט , משלים ועוד . על-פי מטרות החינוך הלשוני בתחום הספרות , התלמידים " יהיו קוראים חובבי ספר הנהנים מטקסטים ספרותיים – מקוריים ומתורגמים ; יהיו בעלי יכולת קריאה מושכלת של טקסטים ספרותיים ; יוכלו להזדהות עם דורות של יצירה עברית ולקיים דו-שיח עם מקורות היהדות" . במבוא לספר " מפגשים עם טקסטים" , מציגות הכותבות את ייחודו של הטקסט הספרותי בהקשר של הוראה ולמידה בבית הספר . " ס' לנגר anger , 1942 ) ב ) , טוענת כי כבר מקריאת המילים הראשונות [ של טקסט ספרותי ] נשאבים הקוראים לתוכו כשהם משאירים מאחוריהם את עולם היום יום . " הקוראים – כך מוצג – מתייחסים אל הטקסט הספרותי כאל התנסות ולא כאל אינפורמציה , ומביאים בחשבון את עצמם ואת העולם הסובב אותם , לצד הדמויות והמצבים המתוארים בטקסט . בהישען על מחקריה של לנגר בנוגע לתהליך הקריאה , מרחי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית