העקרונות שספרי מילה טובה מאוד לכיתות ד , ה , ו מושתתים עליהם מתאימים לעקרונות תכנית הלימודים , למחקרים ולמסמכים הקשורים לחינוך ולהוראה בתוספת הדגשים , שמטרתם לענות על הצרכים הספציפיים של תלמידים בכיתות אלה . למידת שפה אינטגרטיבית : נושא , עולם שיח וסוגה היוצרים עיגון הקשרי להוראת השפה – בספר על שני כרכיו 35 פרקים המעוגנים כל אחד תחת נושא תמטי ונושא אורייני . בכל פרק יש מיקוד בעולמות השיח הרלוונטיים ( בדרך כלל , עולם שיח אחד , ( תוך הדגשה של סוגה אחת מרכזית . התלמידים בוחנים את הטקסטים מצד תוכנם , ואגב הקריאה הם לומדים להכיר את הסוגה ואת מאפייניה . המבנים הלשוניים ודפוסי השיח נלמדים כאמצעים להבנה וכמשרתים את צורכי הביטוי של התלמידים . הצגת מגוון ( תוכני ומתודי ) – הספר מציע מפגש עם מגוון נושאים ועם מגוון סוגות ותתסוגות . הפעילויות בכל פרק מכוונות לארבע מיומנויות השפה – כתיבה , קריאה , האזנה ודיבור – והן מגוונות מבחינת אופני התשאול ומבחינת רמות ההבנה הנדרשות . הגיוון מתבטא גם בפורומים שבהם מתבצעות הפעילויות – מפעילויות עצמאיות לפעילויות בזוגות ובקבוצות ועד לפעילויות במליאה . למידה מעגלית...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית