ספרי הלימוד לחינוך לשוני בסדרה מילה טובה מאוד פותחו בהתאמה לתכנית הלימודים לחינוך לשוני לביתהספר היסודי ולנספח לתכנית הלימודים הנוגע ליצירות הספרות , ובהשפעת תובנות וידע שהצטברו מתקשורת שוטפת עם מורים ומדריכים בתחום החינוך הלשוני . הספר , על שני כרכיו , עונה על הנדרש בתכנית הלימודים בהיצע רחב של טקסטים לסוגיהם , ובכלל זה טקסטים מעולם השיח של הספרות ושל המקורות היהודיים וטקסטים מעולם השיח העיוני במגוון סוגות ותתי-סוגות . כמו כן הספר עונה על הצורך בעיסוק מעמיק בהבנה , בהבעה בכתב ובעל-פה , בדרכי תשאול מגוונות , בהוראת נושאי לשון ובתרגולם , בהרחבת אוצר המילים ובפעילויות המפתחות רמות חשיבה גבוהות . הספר מציע ארגון תמטי ( נושאי ) של טקסטים במגוון סוגות . העיקרון התמטי מוביל למימוש הרעיונות והמטרות של תכנית הלימודים בהתאמה לגיל התלמידים ולכשירות הלשונית המצופה מהם . העיקרון התמטי נבחר כמתאים לתלמידי בית הספר היסודי . נושאי התוכן השונים מעשירים את הידע הקיים אצל התלמידים ( עולם המושגים , אוצר המילים , הרעיונות , ( וביסוסם מהווה כשלעצמו חלק מהגדרתו של אדם אורייני . בנוסף , ביסוס התוכן מאפשר עיס...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית