נושאי הפעילויות : קשר בין משטחים קפיצות על ישר המספרים נשתמש כאן במשטחים שהכרתם בפרקים הקודמים ובישר המספרים . את המשטחים נציר ֵ "בקצור" כך : מאה , עשרת , יחידה . 1 א . כמה יחידות י ֵ ש ב ? ב . כמה עשרות י ֵ ש ב ? 2 א . כמה יחידות י ֵ ש ב ? ב . כמה עשרות י ֵ ש ב ? ג . כמה מאות י ֵ ש ב ? 3 א . כמה יחידות י ֵ ש ב ? ב . כמה עשרות י ֵ ש ב ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית