תוכן העניינים א . כפל על ישר המספרים 6 ב . כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות 14 ג . כפל בעזרת חוק הפילוג 28 שוב חישוב 55 ד . כפל במאונך 57 שוב חישוב 83 ה . אומדן בפעולות 84 שוב חישוב 90 אבזרים לפרק : משטחים ( ממארז האבזרים ) דפי גזירה ( בסוף החוברת ) שימו לב : המשימות בפרק מבוססות על פעילויות ועל דיונים המפורטים במדריך למורה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית