נושאי הפעילויות : תזכורת : העיקרון שלפיו ישר המספרים בנוי 1 האם אלה ישרי מספרים ? סמנו או . השלימו את המספרים החסרים על כל ישר מספרים . דִּיּוּ ן : דמה הישרים שאינם ישרי מספרים שונים מישרי המספרים ? מספרים שההפרשים דיניהם שוים נמצאים על ישר המספרים דרוחים שוים . 2 דכל סעיף דנו ישר מספרים כך שתוכלו לסמן עליו את המספרים הנתונים . המספרים שמימין למספר אפס , שלידם הסימן + ( פלוס , ( נקראים מספרים חיוביים . המספרים שמשמאל למספר אפס , שלידם הסימן - ( מינוס , ( נקראים מספרים שליליים . המספר אפס אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית