תוכן העניינים א . ישר המספרים ( תזכורת ) 52 ב . השוואת מספרים 54 ג . שימושים במספרים חיוביים ובמספרים שליליים 58  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית