נושאי הפעילויות : דרכים שונות של התלמידים לפתרון תרגיל חילוק חילוק בעזרת מטבעות תרגילי כפל ותרגילי חילוק האם אפשר לפתור על ידי פילוג לפי המבנה העשרוני ? 1 לפניכם תרגיל : 42 : 3 = שלבי הפתרון של התרגיל בעזרת מטבעות של ש"ח 1 ו ַ : ש"ח 10 דונים את המספר הדו ספרתי ( 42 ) דעזרת מטדעות : מפלגים ( מפרידים ) את 42 למחדרים כך שיהי ֶ ה קל לחלק כל מחדר ל , 3 למשל כך : מחלקים כל מחדר ( כל קבוצה חלקית ) ל : 3 התרגיל המתאים לפלוג הזה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית