אנו מודים לאנשים ולמוסדות , אשר נתנו לנו את רשותם להשתמש בקטעים , בשירים , בתמונות ובאיורים . We thank all the organizations and individuals who granted us permission to reproduce their materials in this book . םקטעי ושירים 'עמ : 8 אריך קסטנר , תרגום : מיכאל דק , הכיתה המעופפת , , 6002 מתוך ההקדמה לספר . © כל הזכויות שמורות להוצאת אחיאסף , נתניה . עמ' : 9 אריך קסטנר , תרגום : מיכאל דק , פצפונת ואנטון , , 6009 עמ' © . 88 כל הזכויות שמורות להוצאת אחיאסף , נתניה . עמ' : 11 אריך קסטנר , תרגום : מיכאל דק , פצפונת ואנטון , , 6009 עמ' © . 81-82 כל הזכויות שמורות להוצאת אחיאסף , נתניה . עמ' : 12 אריך קסטנר , תרגום : מיכאל דק , 53 במאי או קונרד רוכב אל הים הדרומי , , 6000 עמ' © . 16 כל הזכויות שמורות להוצאת אחיאסף , נתניה . עמ' : 12 אריך קסטנר , תרגום : מיכאל דק , 53 במאי או קונרד רוכב אל הים הדרומי , , 6000 עמ' © . 34-32 כל הזכויות שמורות להוצאת אחיאסף , נתניה . עמ' : 18 אריך קסטנר , תרגום : מיכאל דק , 53 במאי או קונרד רוכב אל הים הדרומי , , 6000 עמ' © . 38-41 כל הזכויות שמורות להוצאת אחיאסף ,...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית