| אפרים סידון עצל אחד הל ךְ אל הנמלה – לרא וֹ ת דרכיה . היה ע וֹ קב וּ מסת וֹ בב לכל מק וֹ ם אחריה . לאן שׁ היא הלכה , הה וּ א הל ךְ גם כּ ן . מהקן אל ה שׂ דה וּ מן ה שׂ דה לקן . היה נגרר אחריה בּ ין הע שׂ בים , עד שׁ עלה לנמלה על כּ ל העצ בּ ים . נג שׁ ה לאחראי ו שׁ אלה : " למה תמיד שׁוֹ לחים ת'עצלנים לנמלה " ? ענה ל הּ אז האחראי , נדהם : " מה לע שׂוֹ ת אם כּ כה ה פּ תגם – וח וּ ץ מזה לאן נ שׁ לח א וֹ ת וֹ? לטבריה ? . 4 למילה "דרך" יש כמה משמעויות , למשל : מסלול , נתיב ללכת או לנסוע בו ; אופן התנהגות , מנהג . מה לדעתכם המשמעות של "דרכיה" בּפּ סוק מספר משלי ? ומה משמעות המילה בשיר של אפרים סידון ? . 5 שיחה בכיתה מה דעתכם , האם אפרים סידון הולך בעקבות ספר משלי או בעקבות שני המשלים שקראתם ? מה הוא מוסיף בשיר שלו ? האם גם טקסט כזה מלמד משהו את הקוראים ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית