שתי מילים חדשות לכלי תחבורה אחד | רונית גדיש בשיר ילדים ידוע * אנחנו שרים : " רד אלינ וּ אויר וֹ ן , קח א וֹ תנ וּ למר וֹ , ם" אבל בעיתון אנחנו קוראים " מט וֹ ס ובו מאתיים נוסעים נחת נחיתת חירום . " איך קרה שכלי התחבורה הזה שהומצא בראשית המאה העשרים זכה בשתי מילים חדשות – אווירון ומטוס ? לשם כך נברר מי חידש ולמה . את המילה אווירון חידש " הילד העברי הראשון , " הוא איתמר בן אב"י . נראה שהוא חידש אותה על פי המילה הצרפתית לאווירון : . avion המילה אויר וֹ ן בנויה מן המילה אויר ומן הסיומת -ון . ומניין לנו המילה אויר ? ובכן , אויר מצויה כבר בלשון המשנה . בראשית המאה העשרים האווירון לא טס אלא ע וֹ פף , הטיסה נקראה מע וֹ ף , והטייס מע וֹ פף . הנה ידיעה מעיתון " דבר" מתאריך 23 בנובמבר : 1927 התחכמותו של מעופף אמיליו קדנצה , מעופף מכסיקאני ראה בעצם נסיעתו והנה נפלה דליקה במכונתו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית