. 2 לפניכם יחידת הלימוד בנושא האוכלוסייה הערבית והדרוזית בישראל . קראו אותה . . 3 התבוננו בתת-כותרות בעמודים שקראתם . א . כמה תת-כותרות אתם מזהים בעמודים אלה ? ב . חלקו אותן לשתי קבוצות על פי הניסוח שלהם . ג . האם אתם מעדיפים את אחת מצורות הניסוח ? הסבירו . . 4 א . ביחידת הלימוד שקראתם יש צירוף ומילה המודגשים בצהוב . מצאו אותם ושערו מדוע הודגשו . ב . המילה אוכלוסייה לא נצבעה בצהוב בטקסט שקראתם . האם תוכלו לשער מדוע ? היעזרו בעמוד התוכן שבעמ' . 154 . 5 מהכותרת של היחידה ומהפתיח אפשר ללמוד שהמילה אוכלוסייה יכולה להתאים לקבוצות אנשים בגודל שונה . אוכלוסייה אחת יכולה לכלול בתוכה אוכלוסיות אחרות . הדגימו . . 6 קבעו אם המשפטים שלפניכם נכונים או שאינם נכונים : אין שוויון מלא בין האוכלוסייה היהודית והאוכלוסייה הערבית . רוב הצעירים הערבים והדרוזים נוהגים לגור בקרבת בני המשפחה שלהם . בעיר חיפה גרים רק יהודים . במה נעזרתם כדי למצוא אם המשפט נכון או לא נכון ? . 7 עיינו במדור פותחים חלון וענו על השאלות שלפניכם . א . מה כולל המדור ? מדוע הוא מופיע כמדור נפרד ? ב . מה משמעות הצירוף "פותחים חלון ? "  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית