| טל ברטוב מקובל לחשוב שרק אצל בני האדם קיימת חמלה וק בּ לה של ' השונה , ' של מי שיוצא דופן בחברה . נעימה לנו המחשבה שאנחנו נעלים משאר בעלי החיים , להתגאות שהם פועלים בעיקר מתוך דחפים – בגלל יצר החיים ואינסטינקטים בסיסיים כמו רעב או מלחמה על שטח מחייה – ואילו אנחנו נבונים ופועלים מתוך רגש , הבנה , אהבה ועזרה הדדית . אבל מתברר שהמחשבה הזאת נובעת מיהיר וּ ת ואינה מבוססת על עובדות . חוקרי בעלי חיים ואנשים שעובדים בפינות חי יודעים לספר על גילויים מפתיעים של רוך וחמלה בין בעלי חיים : על קשרים מפתיעים בין חיות שונות זו מזו , על אימוץ גורים של בני מין אחר , על קבלה של יוצאי דופן ועל תופעות אחרות שאנחנו יכולים ללמוד מהן משהו על נתינה ועל קבלת האחר והשונה מאיתנו . אריה הוא אריה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית