| נ וּ רית זרחי ילדה מזלג היתה ד וֹ קרת תמיד כּשׁ היתה ע וֹ ברת . ילדה מזלג היתה נ וֹ עצת בּ כל אחד מלה ע וֹ קצת . תפס וּ א וֹ תה אנ שׁ ים בּ אף והפכ וּ א וֹ תה לילדה כּ ף , וכלם מחא וּ כּ ף ויצא וּ בּ מח וֹ ל . א ךְ הת בּ רר אחרי ה כּ ל , שׁ עכ שׁ ו אין להם בּ מה לאכל לֹ א ע וּ ג וֹ ת לֹ א בּשׂ ר לֹ א דגים לֹ א ירק וּ בקר וערב וצהרים הם א וֹ כלים א ךְ ורק מרק . . 2 בדקו אם צדקתם בהשערה לגבי ההבדל בין "ילדה מזלג" ל"ילדה כף . " . 3 א . לפי השיר , האם האנשים ששינו את הילדה היו מרוצים מן התוצאה ? ב . מה דעתכם , האם השיר מבקש לשעשע את הקוראים או לתת להם חומר למחשבה ? הסבירו . . 4 שיחה בכיתה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית