קוראים פרק על ילדה בקיבוץ דפנה , אמה ואחותה עברו לגור בקיבוץ אחרי שאבא של דפנה מת . בתקופה ההיא ילדי הקיבוץ לא גרו עם הוריהם , אלא ב"בית ילדים , " שבו גרו יחד ילדים בני אותו גיל . בבית הילדים הם ישנו ואכלו והכינו שיעורי בית ושיחקו , ומטפלות השגיחו עליהם וטיפלו בהם . מדי יום בּ שעות אחר הצהריים הלכו הילדים לבקר בבתי ההורים , ובערב חזרו לבית הילדים . דפנה לא הייתה רגילה לכל זה . בקטעים שתקראו מס וּפּ ר על אחד הימים הראשונים של דפנה בבית הילדים . | מרים ילן- שׁ טקליס אמא א וֹ מרת תמיד : מחמדי , לילדי רא שׁ -זהב , רא שׁ -זהב לילדי . וּ ברח וֹ ב הם ק וֹ ראים לי ג' ... ינג'י . בּכּ תה הם ק וֹ ראים לי ג'ינג'י אפל וּ בּ לילה בּ ת וֹךְ -ת וֹךְ כּ רי יבער שׂ ערי ! ג'ינג ... 'י  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית