נמלה היא חרק וכמו לכל החרקים גם לה יש שש רגליים . הנמלים חיות יחד בקן בקבוצה גדולה הנקראת " מושבת נמלים . " ההישרדות שלהן תלויה בשיתוף הפעולה ביניהן . הנמלים מתקשרות ביניהן בעיקר בעזרת הפרשת חומר שנקרא פר וֹ מ וֹ ן . כך , למשל , נמלה אחת יכולה " לקרוא" לאחיותיה אם היא חושבת שמצאה מקום מתאים לבניית קן . הנמלים קולטות את הפרומונים בעזרת המח וֹ שים שלהן . נהוג לחלק את רוב הנמלים לאחד משלושה מעמדות : פועלות , זכרים ומלכ וֹ ת . כל נמלה מתחילה את חייה כזחל שבקע מן הביצה . המזון שהזחל מקבל קובע מי תהיה נמלה-מלכה . רוב הנמלים נקראות " פועלות" ויש להן תפקידים שונים - אחדות יוצאות לחפש מזון , אחדות מטפלות בזחלים , ואחרות שומרות על הקן . תכונותיה של הנמלה הן ככל הנראה הסיבה להופעתה ביצירות שונות של יוצרים שונים לאורך השנים , למשל : - שלמה המלך , החכם באדם , המליץ לשומעיו ללמוד מהנמלה כשאמר : " ו לך-אל-נמלה עצל ; ראה דרכיה וחכם . ז אשר אין-לה קצין--שטר ומשל . ח תכין בקיץ לחמה ; אגרה בקציר , מאכלה " . ( משלי ו , ( ו-ח  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית