על מעמדות שונים בעולם הנמלים , וגם על איסוף מידע למשימת חקר תוך כדי משחק . 1 שיחה בכיתה מה אתם יודעים על נמלים ? . 2 קראו קטע קצר על נמלים ( בפעילות המתוקשבת תעסקו בהרחבה בנושא שיתוף הפעולה בין הנמלים . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית