. 1 קראו את המדרש שלפניכם ואת הפירוש שלו . מדוע נברא האדם הראשון ביום השישי לבריאה ? שאלה זו הייתה אחת מן השאלות הרבות שהעסיקו את חכמינו זיכרונם לברכה ( חז . ( "ל את התשובה שהציעו אנו מוצאים בתלמוד : " אדם נברא בערב-שבת ומפני מה ? כדי שיכנס למצוה מיד . משל למלך שבנה פלטורין ושכללן והתקין סעדה ואחר-כך הכניס אורחים " . ( סנהדרין לח ) חכמינו זיכרונם לברכה הצביעו על הזכות הגדולה שניתנה לאדם הראשון : להתחיל את דרכו במצווה – מצוות השבת . כדרכם , חז"ל הסבירו את דעתם בעזרת משל : מלך הבונה ארמון מפואר ורוצה להזמין אורחים חשובים , בוחר לו תחילה את האולמות המרווחים ביותר , מאיר אותם במנורות , מקשט אותם במרבדים וברהיטים יפים , מצווה להכין סעודה חגיגית , ורק אז מכניס את אורחיו אל ארמונו . כך עשה גם הקדוש ברוך הוא בזמן בריאת העולם : ביום הראשון הבדיל בין האור ובין החושך ; ביום השני קבע את הרקיע במקומו והבדיל בין הארץ לשמים ; ביום השלישי הצמיח דשא , שיחים ופרחים ועצי פרי ; ביום הרביעי ברא את השמש , את הירח ואת הכוכבים וקבע אותם ברקיע , להאיר ביום ובלילה ; ביום החמישי ברא את הדגים ואת העופות ; ביום הש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית