על החגיגיות המיוחדת של השבת , וגם על משל ונמשל בדברי חז"ל . 1 קראו את השיר שלפניכם ודמיינו את המעמד המתואר בו . . 2 מי הדובר בשיר – ילד ? ילדה ? מצאו בשיר מילה אחת שממנה אפשר ללמוד אם הדובר הוא ילד או ילדה . . 3 בעיני הילדה הדוברת בשיר יש הבדל בולט בין הקידוש להדלקת הנרות . מהו ההבדל ? . 4 בשיר כתוב : " אם מי שׁ ה וּ בּ רגז – שׁ י שׁ לים . אם מי שׁ ה וּ ח וֹ לה פּ ה – שׁ יחלים . ואם מי שׁ ה וּ נסע – שׁ י שׁוּ ב בּשׁ ל וֹ ם " ... שלוש השורות האלה הן ( יכולה להיות יותר מתשובה אחת נכונה : ( א . הברכה של האב ב . התפילה של האם ג . הניחוש של הבת ד . התפילה של הבת  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית