ראיתם חוקים המנוסחים בלשון "אסור ל , " ... "חייב ל , " ... אך יש דרכים נוספות לניסוח חוקים . אחת הדרכים המקובלות לניסוח חוקים היא שימוש בלשון עתיד בחיוב או בשלילה . הנה לדוגמה כמה חוקי עזר ( חוקים הנהוגים בעיר או ביישוב קטן יותר , ומחייבים במקום מסוים זה : ( לא יזרוק אדם , לא ישאיר ולא יניח , ולא ירשה לזרוק , להשאיר או להניח אשפה במקום ציבורי או פרטי , אלא בכלי אשפה שהתקינה העירייה במקום ציבורי . לא ילכלך אדם ולא יזהם מקום ציבורי . לא ישקה אדם ולא ירשה להשקות צמחים בצורה העלולה לגרום הפרעה לעוברים ושבים ברחוב , או לאנשים בּ נכס ג וֹ בל , פרט לגן . לא יעיף אדם עפיפון או טיסן , אם הדבר עלול לגרום מטרד או נזק לאדם או לרכוש . בעליו של בניין יתקין על הבניין לוחית-מספר , ואם הוא מחובר לרשת החשמל , גם מספר מואר בחשמל . בעל כלב יגרום לחיסון הכלב מפני מחלת הכלבת אחת לשנה , החל מגיל שלושה חודשים . . 6 העתיקו מהחוקים בעמוד הקודם חוק אחד המנוסח בחיוב ( מה צריך לעשות , ( וחוק אחד המנוסח בשלילה ( מה אסור לעשות . ( . 7 אפשר לנסח הוראות וחוקים בדרכים שונות . השלימו את הטבלה כך שיתקבלו שלוש דרכים בניסו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית