שבועות הוא אחד משלושת הרגלים , שלושת המ וֹ עדים שהתורה ציוותה לעלות בהם לרגל לבית המקדש בירושלים . שני המ וֹ עדים האחרים הם סוכות ופסח . במשנה העוסקת בהבאת הביכורים יש תיאור חי ומפורט של העלייה לרגל . הקטע שתקראו מהמשנה מתאר את הבאת הביכורים בימי בית המקדש השני , לפני כאלפיים שנה . משנה – אחד הספרים החשובים ביהדות . המשנה היא א וֹ סף של דיונים ומצוות ומעט דברי אגדה . . 1 האזינו לקטע מהמשנה , ועקבו אחר הטקסט במהלך ההאזנה . כיצד מפרישין את הבכורים ? יורד אדם לתוך שדהו , ורואה תאנה שבכרה ( שהחלה להבשיל , ( אשכול שבכר , רמון שבכר ; וקושרן בגמי ואומר , הרי אלו בכורים . כיצד מעלין את הבכורים ? כל העירות שבמעמד , מתכנסות לעירו של מעמד ולנין ברחובה של עיר , ולא היו נכנסין לבתים . ולמשכים היה הממנה אומר " קומו ונעלה ציון , אלה' א-להינו" ( ירמיהו לא , ה . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית