על ביכורים בתורה ובמ שׁ נה , וגם על מאפייני לשון של המקרא ושל המשנה לחג השבועות יש כמה שמות : חג השבועות , חג הקציר , חג הביכורים וחג מתן תורה . כל שם מרמז על משמעות אחת של החג . . 1 איזה שם משמות החג מתאים לתמונה ? . 2 בחרו אחד מהסעיפים . א . האם הבאתם פעם ביכורים ( בגן הילדים , בבית הספר או במקום אחר (? ס פּ רו בכיתה מה הבאתם , במה הנחתם את הביכורים , ומה היה עוד בטקס הבאת הביכורים ? ב . אם השתתפתם בטקס הבאת ביכורים בקיבוץ , במושב או במקום אחר ס פּ רו על הטקס : מי היו המשתתפים , מה הביאו , איך התנהל הטקס ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית