על שני אנשים חכמים , וגם על הבדלים בשפה בין פעם להיום שתי האגדות שתקראו בפרק זה לקוחות מהתלמ וּ ד . התלמוד הוא אוסף גדול של דברי חכמים , הכולל דיונים של חכמים על חוקי התורה , אגדות , משלים ומדרשים . האגדות שתקראו על הלל הזקן ועל רבי יה וֹשׁ ע בּ ן חנניה סופרו לפני 2000 שנה כמעט . הסופרת שהם סמיט עיבדה אותן לעברית של ימינו . . 1 האגדה שלפניכם מספרת על הלל הזקן שהיה אחד מגדולי החכמים היהודים . הוא נולד בבבל לפני 2000 שנה בערך , וכשבגר עלה לארץ ישראל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית