על ירושלים בזמנים שונים , וגם על מילים שמתארות אווירה בכ"ט בנובמבר 1947 התקיימה באו"ם הצבעה חשובה . מדינות העולם הצביעו בעד הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל . בעקבות ההצבעה החלה מתקפה כוללת של הערבים על היישוב היהודי בארץ ישראל . במסגרת מתקפה זו , המציינת את תחילתה של מלחמת העצמאות , תקפו ערביי ירושלים והצבא הירדני את תושביה היהודים של העיר . ירושלים הייתה נצורה . שיירות שהובילו אליה מזון ותרופות הותקפו בדרך , השכונות היהודיות ספגו יריות והפגז וֹ ת ותנאי החיים היו קשים מאוד . הקטעים שתקראו לקוחים מן הספר אלישע , שכתבה הסופרת רעיה בּ לטמן . הספר מתעד את סיפור חייו של אלישע בּ ן-דוד בן השתים-עשרה , שחי עם משפחתו בירושלים בתקופה שלפני קום המדינה ( בזמן זה שלטו בארץ האנגלים ) ובזמן שפרצה מלחמת העצמאות . . 1 קראו קטע מפרק יז בספר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית