| נתן אלתרמן בּ אה מנ וּ חה ליגע וּ מרג וֹ ע לעמל . לילה חור מ שׂ תרע על שׂ ד וֹ ת עמק יזרעאל . טל מלמטה וּ לבנה מעל , מ בּ ית אלפא עד נהלל פזמון : מה מה לילה מליל ? דממה בּ יזרעאל . נ וּ מה עמק , ארץ תפארת , אנ וּ ל ךָ מ שׁ מרת . ים הדגן מתנ וֹ עע , שׁ יר העדר מצלצל , ז וֹ הי ארצי וּשׂ ד וֹ תיה , זה וּ עמק יזרעאל . תבר ךְ ארציותתהלל מ בּ ית אלפא עד נהלל . אפל בּ הר הגל בּ ע , ס וּ ס ד וֹ הר מצל אל צל . ק וֹ ל זעקה עף גב וֹ ה , מ שׂ ד וֹ ת עמק יזרעאל . מי ירה וּ מי זה שׁ ם נפל בּ ין בּ ית אלפא ונהלל ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית